Znaky tradičnej verzus modernej literárnej tvorby. V čom môžu byť oproti konkurencii odlišné?

Ako tradičná, tak aj samotná moderná literárna tvorba vám dokážu ponúknuť naozaj zaujímavé zážitky. Často sa pritom intenzita a kvalita zážitkov ani tak veľmi nemení oproti tomu, ako sú rozdielne poňaté prostriedky na jej odovzdávanie.

Dnes sa tak zameriame na trochu menej častú tému. Tým bude porovnanie tradičnej a modernej literatúry v kontexte toho, čo môže čitateľa skutočne najviac ovplyvňovať pri jej vnímaní.

Pomerne dosť rozdielnej jazykovej náročnosti

Jednou z vecí, ktoré môžu doslova symbolizovať tradičnú literatúru, je ich jazyková náročnosť. Aj z toho dôvodu sa spravidla neradí medzi najlepšie hodnotené knihy, ale skôr by sme ju mohli nazvať ako klasickú literatúru pre skutočných nadšencov. V slovenčine a českých prekladoch sa stále bavíme ale o type literatúry, ktorý je úplne bez problémov čitateľný pre väčšinu ľudí. Pokiaľ by sme sa ale pozreli na originály napríklad v originálnej starej angličtine, tak rozhodne budeme mať s takou literatúrou bez vzdelania veľké problémy.

Čo sa nezmenilo je ale prepracovanosť

Zaujímavosťou ale je, že databáza kníh obsahuje diela z rozpätia desiatok a stoviek rokov. Vo svojej podstate ale bez problémov môžeme povedať, že naozaj všetky generácie autorov rozhodli dodržiavať zásadnú hodnotu, ktorou je prepracovanosť deja, postáv a svetu v ktorých sa pohybujú. Naozaj už aj prvé diela na sci-fi, utopickú alebo fantasy tématiku dokázali ponúknuť taký rozsah sveta, ktorý by bol tiež pre náš dnešný svet úplne prirodzený. A z toho dôvodu je tak veľmi obľúbeným čítaním aj to, ktoré spadá do staršej tradičnej literatúry.

V čom je naopak moderná literatúra iná?

Zvláštnosti pochopiteľne ale tiež má moderná literatúra. Konkrétnou zvláštnosťou je predovšetkým to, že sa pri modernej literatúre oveľa viac dostáva do zrejmého popredia kontext, ktorý môže byť založený napríklad na politickej alebo geografickej situácii vo svete. Mnohí z databázy spisovateľov aj dnes používajú literatúru ako akýsi variant tichého odporu k množstvu udalostí u nás aj vo svete. Robia to ale rozhodne otvorenejšie, než tomu bolo pri historických dielach.