Aké typy čiarových kódov sa používajú a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čiarové kódy možno rozdeliť na rôzne typy podľa pomerne veľkého množstva detailov. Základným delením sú určite kódy, ktoré sú dynamické a statické. Okrem toho ich však možno rozdeliť aj na globálne a lokálne kódy alebo kódy používané v špecifických oblastiach, ako sú napríklad farmaceutický priemysel, logistika a iné.

Medzi jednotlivými kódmi tak môžu byť často naozaj výrazné rozdiely. Dnes sa budeme venovať hlavne tým kódom, kde sú rozdiely naozaj veľké a opodstatnené.

Dynamické verzus statické čiarové kódy

Prvým kritériom bude rozdelenie na dynamické a statické čiarové kódy. Typickým príkladom statických čiarových kódov je najmä kód EAN. Ten je určený na jednoznačnú identifikáciu konkrétnej časti záznamu, napríklad výrobcu, dopravcu, ceny tovaru atď. Tieto informácie však zostávajú trvalo uložené v rovnakom znení. Okrem toho dynamické kódy môžu meniť informácie, ktoré obsahujú. Sú teda skôr odkazom na prostredie, v ktorom sa údaje menia podľa potreby aktuálneho použitia čiarového kódu.

Rôzny dizajn čiarových kódov

Čiarové kódy majú rôzny dizajn v závislosti od toho, kde sa používajú. Niektoré kódy, ako napríklad kódy pre liečivá, sa vizuálne úplne líšia, iné sa líšia len v drobných detailoch. Napríklad rôzne verzie kódu EAN sa líšia dĺžkou uzatváracích riadkov a na iných miestach sú pod čiarovým kódom číslice. Špecifickým príkladom z hľadiska vzhľadu sú dynamické kódy QR, ktoré sú naopak tvorené štvorcovou mapou. Ich extrémnym rozdielom je navyše to, že sa dokážu meniť na nepoznanie a prispôsobiť sa tak akémukoľvek grafickému návrhu.

Dostupnosť jednotlivých čiarových kódov

Ďalším kritériom je, samozrejme, dostupnosť, ktorú môžu čiarové kódy ponúknuť. Typickým príkladom je generátor QR kódov, ktorý je k dispozícii v bezplatnej aj platenej verzii. Inak je to napríklad v prípade kódu EAN, pretože tu ide o kódy s potrebou lokálneho a globálneho uloženia jednotlivých záznamov vrátane ošetrenia jedinečnosti a bezpečnosti uložených údajov.