Přesné měření fyzikálních veličin tekutin díky kvalitním měřícím přístrojům

Měřící a analytické přístroje jsou v dnešní době jednou z opravdu nejrychleji se rozrůstajících oblastí. Dnes už totiž není problém kohokoliv zakoupení velice kvalitní přístroje pro měření různých veličin, které se mohou využívat pro soukromé i firemní účely.

Některé přístroje nám navíc dokáží předvést extrémní přesnost měření a jsou tak vhodné nejen pro soukromé, ale především pro profesionální účely mnoha typů.

Dokonalé hlídání hladiny v monitorovacích vrtech, řekách, nádržích a jezerech

Hlídání hladiny je pro mnohé potřeby velice důležitou součástí monitoringu. Pokud si například představíme velké nádrže na vodu nebo jiné tekutiny, tak nebudeme mít vždy šanci sledovat stav hladiny uvnitř ručně. Kvalitní hladinoměr je ale přístrojem, který se může postarat o velice přesné změření současné hladiny tekutiny. Informace o hladině můžeme díky našim telemetrickým stanicím Waterlogger nebo Campbell předávat zákazníkům v 10 ti minutových intervalech. Data lze zobrazit například v naší aplikaci EnviroData. Demo je dostupné na WWW.EKOTECHNIKA.CZ. Přitom se na různé tekutiny a prostředí používají odlišné typy hladinoměrů, které jsou rovněž postaveny na velice odlišném principu měření. Dobré je proto nechat si poradit a volit správný hladinoměr do správných podmínek.

Hlídání průtoku

Průtok je jednou ze základních veličin, které je nutné hlídat jak v umělých potrubích a kanálech, tak i v přírodních korytech. Většinou se právě podle průtoku například určují povodňové stavy a mohou být efektivní výstrahou před rozvodněním dříve, než začne stoupat hladina a dojde k povodni. O to se postará buď průtokoměr na principu měření ultrazvukem od švýcarské firmy GWF. Jmenuje se Kanalis a měří metodou Tranzit time. Ultrazvuková čidla jsou namontována pod hladinou vody. Nebo lze použít hladinoměr Levelogger (ze známé výšky hladiny průtočné plochy a sklonu dna lze pak vypočítat průtok). Samotná telemetrická stanice zůstává nad hladinou a dokáže i bezdrátově odesílat data. Všechna měřící čidla jsou ale pochopitelně uschovány pod hladinou, kde v ideální výšce hlídají právě intenzitu průtoku.