Při pracovním úrazu má povinnost zaměstnanec i zaměstnavatel. Které povinnosti to jsou především?

I když se můžeme chovat sebeopatrněji, tak se bohužel mohou stát situace, kdy dojde k nepříjemnému pracovnímu úrazu. V rámci pracovního úrazu pak zákon stanoví povinnosti nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance.

Tyto povinnosti je přitom nutné plnit z obou stran, protože mohou výrazně ovlivnit řešení celé situace nebo výši odškodného. My se dnes přitom podíváme na ty nejzákladnější povinnosti.

Oboustrannou povinností je prevence

Pokud začneme od začátku vzniku události, tak tou vůbec nejdůležitější povinností obou stran je hlavně prevence jakýchkoliv podobných situací. Zaměstnavatel by měl automaticky zajistit to, aby měli zaměstnanci vždy adekvátní podmínky neohrožující jejich zdraví. Součástí toho mohou být i různá školení, nebo specifické ochranné vybavení podle charakteru práce.

Oproti tomu zaměstnanec by potom měl myslet především na to, aby svým jednáním v práci nemohl ohrozit sebe ani své okolí. Mnohdy se pracovní úraz stane vinou zaměstnance, který nedodržoval nutné bezpečnostní pokyny.

Nahlášení pracovního úrazu nesmí čekat

Jakmile dojde k jakémukoliv úrazu na pracovišti, je extrémně důležité myslet na to, že hlášení pracovního úrazu musí proběhnout v adekvátní době od toho, kdy se odehrálo. Pochopitelně krvácející člověk nebude v první řadě hledat svého vzdáleného nadřízeného. Jakmile je ale ve stabilním stavu, tak situaci musí okamžitě nahlásit. Stejně tak i spolupracovníci mají povinnost hlásit úraz, pokud jsou svědky a zraněný pracovník toho není schopen.

Zaměstnavatel by měl poskytnout náhradu

Pokud jsou splněny podmínky nutné pro přiznání náhrady, tedy hlavně to, že zaměstnanec pracoval opravdu na daném místě, úkonu a správným postupem a vše bylo ohlášeno včas, tak vzniká povinnost zaměstnavatele poskytnout odškodnění za pracovní úraz zaměstnanci. Toto odškodnění přitom může být v různé výši podle toho jakého rázu je úraz, jestli se jedná o krátkodobý stav, dlouhodobý nebo dokonce trvalý. Nejhorším případem jsou pracovní úrazy s následkem smrti zaměstnance, kdy náhrada míří pozůstalým. Ale to už je na samostatnou kapitolu.